EL | EN

Λαογραφικά της Αιτωλοακαρνανίας

Οι διάφορες εκφάνσεις του λαϊκού μας πολιτισμού, οι διάφορες πτυχές του λαϊκού μας βίου, τα ήθη και έθιμα, που αποτελούν τις βασικές εκδηλώσεις της ψυχικής και κοινωνικής ζωής του κάθε λαού, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, είναι τα αντικείμενα ερεύνης της Λαογραφίας. Για το λόγο αυτό, όλα όσα ένας λαός λέγει και πράττει σε συλλογικό επίπεδο, κατά παράδοση όπως αλλιώς λέγεται, πρέπει να καταγράφονται, να ταξινομούνται και να ερευνώνται. Έτσι, ο υλικός βίος και η λαϊκή δημιουργία (σπίτι, τροφές, ενδύματα, καλλωπισμός, λαικές τέχνες, κ.α.), ο πνευματικός βίος (θρησκευτική ζωή, φυτά, ζώα, μύθοι, παραδόσεις, παροιμίες, αινίγματα, κ.α.), αλλά και ο κοινωνικός βίος (ήθη και έθιμα, παιγνίδια, σχολική ζωή, κ.α.), αποτελούν μερικές από τις βασικές κατηγορίες των αντικειμένων ερεύνης της λαογραφίας.

Η παράδοση, ως σύνολο γνώσεων και εμπειριών που η παλιότερη γεννιά καταλείπει στη νεότερη, εξετάζεται επίσης από τη λαογραφία. Ειδικά η παράδοση ενός λαού όπως ο Ελληνικός, με χιλιάδες χρόνια παρουσίας στην ιστορική κονίστρα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πέρα και πάνω απ΄ όλα, αποτελεί το βασικό στοιχείο της Εθνικής ταυτότητας του λαού μας.

Οι νέες Τεχνολογίες, οι επιστήμες δηλαδή της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με την ταχύτατη εξάπλωσή τους, κάλυψαν σε σημαντικό βαθμό τις απαιτήσεις όλων των επιστημών, μεταξύ των οποίων και της Λαογραφίας, σε θέματα όπως η αρχειοθέτηση, η ταξινόμηση, η ταχύτατη επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού. Βασική απαίτηση της Λαογραφίας από τις επιστήμες των νέων Τεχνολογιών ήταν και είναι η εξασφάλιση όλων εκείνων των απαραίτητων εργαλείων, προκειμένου τα αντικείμενα ερεύνης της Λαογραφίας να καταγραφούν, να ψηφιοποιηθούν, να αρχειοθετηθούν, να ταξινομηθούν για να μπορεί έτσι όχι μόνο ο ερευνητής, αλλά και ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στο λαογραφικό υλικό.

Προσφέρουν λοιπόν οι νέες Τεχνολογίες απλόχερα τις δυνατότητές τους και μπορεί έτσι να ψηφιοποιηθεί όλο το οπτικοακουστικό υλικό που άπτεται του λαογραφικού ενδιαφέροντος, μπορούν έτσι να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων, να υπάρξουν διάφορες ταξινομήσεις, ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής του καθενός, να παρασχεθούν τέλος στο ευρύ κοινό δυνατότητες εύκολης προσέγγισης του λαογραφικού υλικού.

Τα λαογραφικά στοιχεία δύο όμορων περιοχών της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με κοινές ιστορικές καταβολές πολλών χιλετιών, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, καταβάλεται προσπάθεια με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών, μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, να παρουσιαστούν και να γίνουν κτήμα του οιουδήποτε ενδιαφερομένου.

Δεν διεκδικούμε λαογραφικές δάφνες. Απλή παρουσίαση γίνεται όλων αυτών που γνωρίσαμε. Στην απόφασή μας γι αυτή τη λαογραφική καταγραφή, μας οδήγησαν δύο τινά. Μία εσωτερική παρόρμηση που έχει τις ρίζες της στα παιδικά μας κυρίως βιώματα και μία διαπίστωση, πως όλο αυτό το λαογραφικό υλικό, είναι εν πολλοίς άγνωστο και εντελώς αναξιοποίητο.

Είναι άγνωστο το λαογραφικό μας υλικό, γιατί ποτέ τα αντικείμενα ερεύνης της λαογραφίας δεν αντιμετωπίστηκαν με την δέουσα προσοχή. Η λαογραφία και η παράδοση όταν δεν λοιδωρούνται, παραμελούνται επιμελώς. Τη λαογραφία και την παράδοση τις επικαλούμαστε, μόνο όταν αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα καύχησης για το παρελθόν μας, την ιστορία μας, την προγονική μας κληρονομιά. Τα λαογραφικά μουσεία, λειτουργούν μόνο όταν υπάρχουν εθελοντές, εραστές του λαογραφικού χώρου, που στις περισσότερες των περιπτώσεων καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των εξ΄ ιδίων.

Η λαογραφία επίσης, αποτελεί μία σημαντικότατη συνιστώσα των πολιτισμικών μας, που αν είχε σωστά μελετηθεί, αν σ΄ αυτή είχε δοθεί η δέουσα σημασία, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, και για τουριστικούς λόγους. Άριστα πολιτιτισμικά δρώμενα, θα μπορούσαν να γίνουν οι γεωργικές ασχολίες του τόπου μας, τα έθιμά μας, η λαϊκή μας τέχνη, τα παιγνίδια μας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Κάθε φορά που κάποιο νέο στοιχείο (περιγραφή, φωτογραφία, άκουσμα, video, κ.α.) έντοπίζεται, ή υποπίπτει στην αντίληψή μας, θα προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία της ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε δε, υλικό που κάποιος έχει στην κατοχή του και νομίζει πως μπορεί να μας είναι χρήσιμο, μη διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μας. Το υλικό αυτό θα παραμείνει στην κατοχή του. Εμείς τη χρήση του θα θέλαμε να μάθουμε και την ύπαρξή του να γνωστοποιήσουμε. Περιμένουμε τις προτάσεις σας και σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.

δείτε όλες τις εκδηλώσεις